Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Dệt may Á Châu
An Khánh, Ngãi Cầu, Hoài Đức, Hà Nội


(+84) 24 23 213 921
(+84) 91 20 80 227
hoang.asiatex@gmail.com
contact@asiatex.vn