Careers

Công ty TNHH Dệt may Á Châu liên tục tuyển dụng công nhân và nhân viên kỹ thuật. Yêu cầu: Tuổi dưới 35, nhanh nhẹn. Ưu tiên đã có tay nghề.

Công ty có chế độ bao ăn ở cho nhân viên ở xa.

  • Kỹ thuật: 01 vị trí. Yêu cầu:
  • Thiết kế: 01 vị trí. Yêu cầu:
  • Công nhân Dệt: 10 vị trí. Yêu cầu:
  • Thợ linking: 10 vị trí. Yêu cầu:
  • Thợ là: 05 vị trí. Yêu cầu:

Contact Info

Asiatex Garment Company Limited
Hoai Duc, Hanoi, Vietnam
(+84) 24 23 213 921
hoang.asiatex@gmail.com